Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

LtIEng
Apie mus |Struktūra ir kontaktai |Teisinė informacija |Veiklos sritys |Administracinė informacija |Kaip mus rasti |Klauskite
tarp

 

Su mumis galima susisiekti:

Mob. tel. 8 650 80324
El. paštu smlpc@smlpc.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Mob. tel. 8 699 40891

Aplinkos sveikata
Europos aplinkos ir sveikatos procesas
Aplinkos oras
Būstas
Klimatas ir sveikata
Maudyklos
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Transportas, sveikata ir aplinka
Vandens ir sveikatos protokolas
Neinfekcinių ligų profilaktika
Ligų profilaktika
Sveikatos stiprinimo programa, skirta ŠKL ir CD profilaktikai
Sužalojimų prevencija
Aplinkos ir sveikatos rodikliai
Mityba ir fizinis aktyvumas
Mityba
Rekomenduojami perspektyviniai valgiaraščiai
Maisto sauga
Mitybos duomenų bazė
Maisto produktų cheminės sudėties duomenų bankas
Maisto produktų sudėties stebėsena
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Codex Alimentarius komisija (CAC)
Fizinis aktyvumas
Žindymo skatinimo komitetas
Specialistų tobulinimas
Profesinio tobulinimo kursai
Programų derinimas
Sveikatos mokymas
Renginiai
Lektūra
Patarimai
Patirties sklaida
„Kaip dirba kiti“– BST geroji patirtis
Ugdymo ir mokymo ataskaitos
Vaikų sveikatos stiprinimas
Aktyvi mokykla
Edukaciniai filmukai sveikatos stiprinimo temomis
Informaciniai socialinės reklamos filmukai 5-12 klasių mokiniams
Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose
Sveikatą stiprinanti mokykla
Geroji praktika
Visuomenės sveikatos stiprinimo geroji praktika
Visuomenės sveikatos stiprinimo gerųjų praktikų portalai
Naujienos
Aktualijos
Nuotraukų galerija
Radijo laidos
Pranešimai žiniasklaidai
Programos ir projektai
Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai
Tarptautiniai projektai
Valstybinės programos
Renginiai
Būsimi renginiai
Įvykę renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACIJA  Į NUOTOLINIUS 

PRIVALOMOJO HIGIENOS MOKYMO

KURSUS IR (AR) ATESTACIJĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualijos
Parengtos naujos Pasaulio sveikatos organizacijos oro kokybės gairės 2021.10.15

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad 2021 m. rugsėjo 22 d. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) paskelbė naujas oro kokybės gaires.

Nuo 2005 m., kai buvo pateiktos pirmosios oro kokybės gairės, pastebimai padaugėjo įrodymų, kad net esant mažesnei oro taršos koncentracijai daroma žala žmonių sveikatai, taip pat buvo nustatyta, kaip oro tarša veikia įvairius sveikatos aspektus. Dėl šių priežasčių PSO sumažino beveik visus oro kokybės lygius/rodiklius, įspėdama, kad naujų oro kokybės gairių viršijimas yra susijęs su dideliu pavojumi sveikatai, o šių rodiklių laikymasis gali išgelbėti milijonus gyvybių. 

Daugiau skaitykite „Aplinkos sveikata – Aplinkos oras“ skiltyje.

 

 

 

 

 

Pasaulinės maisto dienos tema „Mūsų ateitis – mūsų rankose“ 2021.10.14

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kiekvienais metais spalio 16 d. minima Pasaulinė maisto diena. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija paskelbė šių metų temą: „Mūsų ateitis – mūsų rankose“. 

 

 

Daugiau skaitykite „Mityba ir fizinis aktyvumas – Mityba“ skiltyje.

Informacinė kampanija visuomenei „Būti sveikesNIAM“ 2021.10.13

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras vykdydamas projekto „Sveikos mitybos įgūdžių formavimas tikslinėse teritorijose“, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, veiklą 1.2. Sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo įgūdžius formuoti skatinančios strategijos parengimas ir įgyvendinimas parengė informacinę kampaniją visuomenei „Būti sveikesNIAM“.

Šios kampanijos po 12 video filmukų ir audio įrašų, informacinę medžiagą visuomenei (lankstuką) ir plakatą, užrašų knygeles virėjams ir mokytojams rasite mūsų svetainės „Programos ir projektai − Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai − Sveikos mitybos įgūdžių formavimas tikslinėse teritorijose“ skiltyje.

Ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos 2021.10.12

Nuo šiol priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos galės skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR), užtikrinantį, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu. Naująją tvarką apibrėžia Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengti pagrindiniai kriterijai, atsižvelgiant į COVID-19 ligos atvejų ir protrūkių skaičiaus didėjimą vaikų ugdymo įstaigose, taip pat į prasidedantį gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) pakilimas. Daugiau skaitykite „Vaikų sveikatos stiprinimas – Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose“ skiltyje.  

Parengtas leidinys apie senyvo amžiaus asmenų nukritimų prevenciją 2021.10.07

Nukritimai kelia didžiausią grėsmę senyvo amžiaus žmonių sveikatai ir nepriklausomybei. Kasmet maždaug kas trečias vyresnis nei 65 m. amžiaus žmogus patiria nukritimą, o tie, kurie kartą nukrenta, turi du ar tris kartus didesnę riziką nukristi dar kartą.

Nukritimai yra pagrindinė nemirtinų sužalojimų priežastis tarp pagyvenusių žmonių. Vienas iš 10 nukritimų gali baigtis labai sudėtingais sužalojimais, pvz., šlaunikaulio lūžiu, galvos sužalojimu, lemiančiu hospitalizaciją. Be fizinio ir emocinio skausmo, žmonėms neretai reikia ilgos reabilitacijos, o dalis jų daugiau niekada nebesugeba gyventi savarankiškai be kitų priežiūros.

Daugiau  skaitykite „Neinfekcinių ligų profilaktika – Sužalojimų prevencija“ skiltyje.

Europa džiaugiasi sumažėjusia aplinkos oro tarša 2021.10.07

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras praneša, kad Europos aplinkos agentūra (toliau – EAA) Oro kokybės Europoje 2020 m. ataskaitoje pažymi, jog daugelyje Europos šalių dėl 2020 m. pavasarį įvesto karantino tam tikrų oro teršalų kiekis sumažėjo iki 60 proc. Sumažėję oro taršos rodikliai fiksuojami ir Lietuvoje. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2020 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune – oro kokybė buvo geresnė, palyginti su 2019-aisiais. Sumažėjo kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, azoto dioksido, anglies monoksido, kai kurių sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracija aplinkos ore. Viena iš sumažėjusios oro taršos priežasčių – gyventojų mobilumo pokyčiai dėl pandemijos metu įvesto karantino. 

Daugiau skaitykite „Aplinkos sveikata – Aplinkos oras“ skiltyje.

Vyresnio amžiaus žmones kviečiame dalyvauti nuotolinėje viktorinoje „Žinių kelias į sveiką gyvenseną“ 2021.10.01

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, paminėdamas Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, kviečia vyresnio amžiaus žmones dalyvauti nuotolinėje viktorinoje „Žinių kelias į sveiką gyvenseną“. Tai galimybė pasitikrinti savo žinias ir daugiau sužinoti apie mitybą, fizinį aktyvumą ir kitus sveikatos tausojimo bei stiprinimo būdus, įvairias profilaktines programas, saugią aplinką, lėtinių  ligų profilaktiką. Ši viktorina skirta vyresnio amžiaus žmonėms. Ja siekiama skatinti sveikatos raštingumą, vadovautis mokslu ir praktika grįstomis žiniomis apie sveikatą bei jos stiprinimą. Daugiau skaitykite „Pranešimai žiniasklaidai“ skiltyje.

„Metodo „Pastabų langas“ taikymas sveikatos mokymo praktikoje“ – leidinys sveikatos edukologams 2021.10.01

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokymo skyriaus specialistai parengė naują  metodinį leidinį „Metodo „Pastabų langas“ taikymas sveikatos mokymo praktikoje“. Tai metodiniai patarimai, skirti visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurių veikla susijusi su gyventojų sveikatos stiprinimu ir mokymu.

„Pastabų langas“ – vienas iš praktika ir tyrimais pagrįstų mokymo metodų, kurį taikant galima neapsiriboti tik svarbiausiais mokomosios medžiagos faktais, o leistis į gilesnę jų analizę, skatinti kritinį mąstymą ir kūrybinę veiklą. Sveikatos mokymo praktikoje šis metodas taikytinas kaip įrankis ir priemonė mokymosi veiksmingumui didinti. Metodinis leidinys publikuojamas „Metodinė medžiaga – Sveikatos mokymas“ skiltyje.

Mokami nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai „Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, savirūpos organizavimas“ 2021.09.28

2021 m. spalio 18, 22, 25, 29 d. ir  2021 m. lapkričio 5 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre vyks mokami nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai pagal 8 akad. val. „Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, savirūpos organizavimas“ programą. Jie skirti visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą vaikų ugdymo įstaigose. Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija. Kursų kaina - 51,00 Eur.

Daugiau skaitykite „Specialistų tobulinimas − Profesinio tobulinimo kursai“ skiltyje.

Vos gavus teigiamą savikontrolės testo atsakymą, likusiai klasei taip pat rekomenduojama iš karto atlikti savikontrolės testus 2021.09.28

Paaiškiname, kad tuo atveju, kai mokykloje atliekant profilaktinius savikontrolės greituosius antigeno testus bent vienas iš mokinių gauna teigiamą tyrimo rezultatą, rekomenduojama iš karto savikontrolės testais testuoti visą klasę, net ir nelaukiant minėtojo galimo COVID-19 ligos atvejo patvirtinimo PGR testu. Tokiu būdu būtų greičiau nustatyti kiti potencialūs atvejai ir kryptingiau valdomas infekcijos išplitimas klasėje.

 

 

 

Daugiau skaitykite ir schemas rasite „Vaikų sveikatos stiprinimas – Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose“ skiltyje.

Pasaulinė širdies diena 2021 m. rugsėjo 29 d. – tegu širdis sujungia!Pasaulinė širdies diena 2021 m. rugsėjo 29 d. – tegu širdis sujungia! 2021.09.27
Pasaulinę aplinkos ir sveikatos dieną dėmesys veiksniams įtakojantiems aplinką ir žmogaus sveikatąPasaulinę aplinkos ir sveikatos dieną dėmesys veiksniams įtakojantiems aplinką ir žmogaus sveikatą 2021.09.24
Teikiame pirmąją pagalbą: kaip tai padaryti teisingai ir išvengti klaidųTeikiame pirmąją pagalbą: kaip tai padaryti teisingai ir išvengti klaidų 2021.09.23
Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigomsTrumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms 2021.09.23
2021 m. maudymosi sezono pabaigoje apibendrinta maudyklų vandens kokybė2021 m. maudymosi sezono pabaigoje apibendrinta maudyklų vandens kokybė 2021.09.22
Papildomi nuotoliniai kursai „Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, savirūpos organizavimas“Papildomi nuotoliniai kursai „Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, savirūpos organizavimas“ 2021.09.21
Švęsk kartu: rugsėjo 22 d. – Tarptautinė diena be automobilioŠvęsk kartu: rugsėjo 22 d. – Tarptautinė diena be automobilio 2021.09.21
Akcija „Apibėk mokyklą“ arba „Pertrauka be kaukės“ (Mask Break)Akcija „Apibėk mokyklą“ arba „Pertrauka be kaukės“ (Mask Break) 2021.09.20
Pasaulio sveikatos organizacijos parengtoje ataskaitoje – apie gamtos ir biologinės įvairovės poveikį visuomenės sveikataiPasaulio sveikatos organizacijos parengtoje ataskaitoje – apie gamtos ir biologinės įvairovės poveikį visuomenės sveikatai 2021.09.17
Jubiliejinė 20-oji Europos judumo savaitė prasideda!Jubiliejinė 20-oji Europos judumo savaitė prasideda! 2021.09.15

 

 

Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
tarp
2021 metų spalis
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
tarp
tarp
Naujienų prenumerata:
tarp

 

 

PASLAUGŲ KAINOS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarp tarp

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius 
įm. k. 191347976 
Mob. tel. 8 650 80324
El. paštas smlpc@smlpc.lt
Svetainė www.smlpc.lt

Duomenys apie Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191347976

 

Vytauto g. 87, LT-21105 Trakai

Aplinkos sveikatos skyrius, Sveikatos mokymo skyrius 
Mob. tel. 8 640 44937

  

tarp
Centro steigėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos Svetainių kūrimas, seo paslaugos