Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

LtIEng
Apie mus |Struktūra ir kontaktai |Teisinė informacija |Veiklos sritys |Administracinė informacija |Kaip mus rasti |Klauskite
tarp

 

Su mumis galima susisiekti:

Mob. tel. 8 650 80324
El. paštu smlpc@smlpc.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Mob. tel. 8 699 40891

Aplinkos sveikata
Europos aplinkos ir sveikatos procesas
Aplinkos oras
Būstas
Klimatas ir sveikata
Maudyklos
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Transportas, sveikata ir aplinka
Vandens ir sveikatos protokolas
Neinfekcinių ligų profilaktika
Ligų profilaktika
Sveikatos stiprinimo programa, skirta ŠKL ir CD profilaktikai
Sužalojimų prevencija
Aplinkos ir sveikatos rodikliai
Mityba ir fizinis aktyvumas
Mityba
Rekomenduojami perspektyviniai valgiaraščiai
Maisto sauga
Mitybos duomenų bazė
Maisto produktų cheminės sudėties duomenų bankas
Maisto produktų sudėties stebėsena
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Codex Alimentarius komisija (CAC)
Fizinis aktyvumas
Žindymo skatinimo komitetas
Specialistų tobulinimas
PASP specialistų mokymo programų derinimas
Programų visuomenės tematika derinimas
Profesinio tobulinimo kursai
Sveikatos mokymas
Renginiai
Lektūra
Patarimai
Patirties sklaida
„Kaip dirba kiti“– BST geroji patirtis
Ugdymo ir mokymo ataskaitos
Vaikų sveikatos stiprinimas
Aktyvi mokykla
Edukaciniai filmukai sveikatos stiprinimo temomis
Informaciniai socialinės reklamos filmukai 5-12 klasių mokiniams
Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose
Sveikatą stiprinanti mokykla
Geroji praktika
Visuomenės sveikatos stiprinimo geroji praktika
Visuomenės sveikatos stiprinimo gerųjų praktikų portalai
Naujienos
Aktualijos
Nuotraukų galerija
Radijo laidos
Pranešimai žiniasklaidai
Programos ir projektai
Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai
Tarptautiniai projektai
Valstybinės programos
Renginiai
Būsimi renginiai
Įvykę renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACIJA  Į NUOTOLINIUS 

PRIVALOMOJO HIGIENOS MOKYMO

KURSUS IR (AR) ATESTACIJĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualijos
Parengta 2021 metų aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita 2021.11.29

Aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita kasmet rengiama vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-109 „Dėl Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ .

 

2021 metų aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita 

Pasitikrinkime mitybos ir jos reikšmės sveikatai žinias 2021.11.26

Dalinamės Sveikatos apsaugos ministerijos parengtu mitybos ir jos reikšmės sveikatai žinių pasitikrinimo testu:

https://forms.gle/hLg3GEraYYYUcMjaA.

Visus Lietuvos gyventojus kviečiame pasinaudoti šiuo testu ir iki 2021 m. gruodžio 3 d. pasitikrinti savo žinias mitybos ir jos reikšmės sveikatai srityje. Apibendrintus testo atsakymų rezultatus gaus Sveikatos apsaugos ministerija. Ji su testo rezultatais supažindins savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Vadovaujantis gautais rezultatais, bus galima nustatyti sritis, kuriose Lietuvos gyventojams žinių dar nepakanka ir kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio organizuojant sveikos mitybos mokymus.

Nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai „Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai pagrindai“ 2021.11.22

2021 m. gruodžio 8−9 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras organizuoja nuotolinius įvadinius 18 akad. val. profesinio tobulinimo kursus pagal programą „Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai pagrindai“. Jie yra skirti asmenims, siekiantiems gauti licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai. Kursai mokami, kaina – 53,00 Eur. Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Daugiau skaitykite „Specialistų tobulinimas – Profesinio tobulinimo kursai“ skiltyje.

Nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai „Aktualūs privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai“ 2021.11.22

2021 m. gruodžio 6–8 d. organizuojami mokami tęstiniai profesinio tobulinimo kursai specialistams turintiems, licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu pagal 36 akad. val. programą „Aktualūs privalomojo pirmosios pagalbos mokymo klausimai“. Kursai mokami, kaina – 70,00 Eur. Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Daugiau skaitykite „Specialistų tobulinimas – Profesinio tobulinimo kursai“ skiltyje.

Nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindai“ 2021.11.22

2021 m. gruodžio 6–7 d. organizuojami mokami įvadiniai profesinio tobulinimo kursai pagal 18 akad. val. programą ,,Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindai“. Jie yra skirti specialistams pradedantiems verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Kursai mokami, kaina – 53,00 Eur. Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Daugiau skaitykite „Specialistų tobulinimas – Profesinio tobulinimo kursai“ skiltyje.

Nenorime daugiau aukų, norime gyventi savo gyvenimus kartu! 2021.11.18

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kasmet trečiąjį lapkričio sekmadienį minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti. 2021 metais ji minima lapkričio 21 d. Šių metų Pasaulinės dienos, žuvusiesiems keliuose atminti, šūkis – nenorime daugiau aukų, norime gyventi savo gyvenimus kartu!

 

Daugiau skaitykite „Neinfekcinių ligų  profilaktika – Sužalojimų prevencija“ skiltyje.

Vaikų ugdymo įtaigose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams parengta metodinė medžiaga apie tinkamą interneto bei vaizdo žaidimų naudojimą 2021.11.16

Įgyvendinant neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021-2022 m. planą ir siekiant kompensuoti metodinių priemonių, skirtų vaikų sveikatos ugdymui trūkumą, parengta metodinė medžiaga apie tinkamą interneto bei vaizdo žaidimų naudojimą. Ji yra skirta vaikų ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams. Ši metodinė priemonė parengta pagal keturias temas: „Vaikai ir ekranai“, „Saugus ekranų naudojimas“, „Vaikų priklausomybė nuo ekranų“, „Asmeninės informacijos skelbimas ir su tuo susiję pavojai“ visuomenės sveikatos specialistui padės pravesti pamokas mokiniams ugdymo įstaigose. Šias temas taip pat galima integruoti ir į atskirus mokomuosius dalykus.

Daugiau skaitykite „Vaikų sveikatos stiprinimas – Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose“ skiltyje.

Naujas leidinys „Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos visoms amžiaus grupėms“ 2021.11.11

Neabejotina, kad sveikatos problemos, kurias sukelia lėtai ir neišvengiamai augantis visuotinis fizinis pasyvumas ir nutukimo didėjimas, gali būti laikomos vienu iš didžiausių XXI amžiaus iššūkių, susijusių su visuomenės sveikata. Per pastaruosius 50–60 metų, pasitelkusi savo intelektą ir modernias technologijas, žmonija visiškai ar iš dalies mechanizavo daugelį sunkių gamybos, statybos, gavybos, žemės ūkio ir kitų procesų, todėl kasdienėje profesinėje veikloje lieka vis mažiau fizinio aktyvumo. Taip pat pastaraisiais dešimtmečiais žymiai fiziškai pasyvesnis tapo vaikų ir suaugusiųjų laisvalaikio bei pramogų pobūdis: televizija, kompiuteriai, išmanieji telefonai, įvairiausi elektroniniai ir kompiuteriniai žaidimai ir kt. Be to, kaip patvirtina užsienio valstybių moksliniai tyrimai, pasaulinė pandemija dar labiau sumažino visų amžiaus grupių fizinį aktyvumą.

Todėl Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus specialistai pagal naujausias Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų rekomendacijas parengė išsamią informacinę − metodinę medžiagą apie naujas fizinio aktyvumo rekomendacijas įvairioms amžiaus grupėms, skirtą visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistams, pedagogams, savivaldybių specialistams, tėvams ir visai visuomenei. Su šiuo leidiniu Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos visoms amžiaus grupėms“ galite susipažinti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Metodinė medžiaga − Fizinis aktyvumas“ skiltyje.

Profesinio mokymo įstaigas kviečiame dalyvauti darbuotojų profesinės gerovės įvertinime − tyrime 2021.11.11

Higienos instituto Profesinio sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyrius kviečia profesinio mokymo įstaigas dalyvauti tyrime „Lietuvos profesinių mokyklų darbuotojų profesinės gerovės įvertinimas“. Tyrimą numatoma įgyvendinti per Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, kurį administruoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos stiprinimo skyrius.

Tyrimo tikslas – įvertinti profesinių mokyklų darbuotojų profesinės gerovės ypatumus, naudojant Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimyną. 2020 m. Higienos institutas šį suomių parengtą instrumentą pritaikė naudoti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir įvertino tyrime dalyvavusių mokyklų profesinės gerovės ypatumus. Klausimyną ir jo naudojimo metodines rekomendacijas galite rasti leidinyje „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“. Anksčiau šis instrumentas buvo išbandytas ir naudojamas tarp sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo institucijų Suomijoje, Estijoje, Italijoje, Vokietijoje, Airijoje.

img   Plačiau
Nuotolinės viktorinos „Žinių kelias į sveiką gyvenseną“ rezultatai 2021.11.09

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, minėdamas Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, organizavo vyresnio amžiaus žmonėms skirtą nuotolinę viktoriną „Žinių kelias į sveiką gyvenseną“. Jos dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias ir daugiau sužinoti apie mitybą, fizinį aktyvumą ir kitus sveikatos tausojimo bei stiprinimo būdus, įvairias profilaktines programas, saugią aplinką, lėtinių ligų profilaktiką. Nuotolinė viktorina vyko iki 2021 m. spalio 20 d., o joje dalyvauti galėjo 60 metų ir vyresni asmenys. Į viktorinos klausimus atsakymus pateikė 81 dalyvis. Iš surinkusių daugiausiai teisingų atsakymų dalyvių buvo atrinkti keturi viktorinos prizininkai iš Varėnos ir Vilniaus miestų. Jie apdovanoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro įsteigtais prizais.

Apie burnos higieną nešiojant breketus  Apie burnos higieną nešiojant breketus 2021.11.08
Europos sveikos mitybos diena – lapkričio 8-ojiEuropos sveikos mitybos diena – lapkričio 8-oji 2021.11.05
Mokami nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai „Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, savirūpos organizavimas“Mokami nuotoliniai profesinio tobulinimo kursai „Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo įstaigose, savirūpos organizavimas“ 2021.11.05
Sveikatinimas ne tik mokyklai, bet ir šeimaiSveikatinimas ne tik mokyklai, bet ir šeimai 2021.10.19
Parengtos naujos Pasaulio sveikatos organizacijos oro kokybės gairėsParengtos naujos Pasaulio sveikatos organizacijos oro kokybės gairės 2021.10.15
Pasaulinės maisto dienos tema „Mūsų ateitis – mūsų rankose“Pasaulinės maisto dienos tema „Mūsų ateitis – mūsų rankose“ 2021.10.14
Informacinė kampanija visuomenei „Būti sveikesNIAM“Informacinė kampanija visuomenei „Būti sveikesNIAM“ 2021.10.13
Ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikosUgdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos 2021.10.12
Parengtas leidinys apie senyvo amžiaus asmenų nukritimų prevencijąParengtas leidinys apie senyvo amžiaus asmenų nukritimų prevenciją 2021.10.07
Europa džiaugiasi sumažėjusia aplinkos oro taršaEuropa džiaugiasi sumažėjusia aplinkos oro tarša 2021.10.07

 

 

Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
tarp
2021 metų gruodis
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
tarp
tarp
Naujienų prenumerata:
tarp

 

 

PASLAUGŲ KAINOS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarp tarp

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius 
įm. k. 191347976 
Mob. tel. 8 650 80324
El. paštas smlpc@smlpc.lt
Svetainė www.smlpc.lt

Duomenys apie Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191347976

 

Vytauto g. 87, LT-21105 Trakai

Aplinkos sveikatos skyrius, Sveikatos mokymo skyrius 
Mob. tel. 8 640 44937

  

tarp
Centro steigėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos Svetainių kūrimas, seo paslaugos