Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

LtIEng
Apie mus |Struktūra ir kontaktai |Teisinė informacija |Veiklos sritys |Administracinė informacija |Kaip mus rasti |Klauskite
tarp

Su mumis galima susisiekti:

Tel.: (8 5) 270 0107
Faks. (8 5) 273 7397
El. paštu smlpc@smlpc.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Tel. (8 5) 236 04 99

Mob. tel. 8 699 40891

 

 

Aktualijos
Kas yra telomerai bei kokią įtaką jiems ir senėjimui gali daryti sveiko gyvenimo būdo korekcijos? 2019.12.12

Jau daug šimtmečių mokslininkai, ieškodami jaunystės eliksyro, bando įminti žmogaus senėjimo  paslaptį. Bene svarbiausiu mokslininkams tapo ambicingas tikslas – sužinoti, kiek gi žmogaus gyvenime yra sveikų gyvenimo metų (SGM, angl. Healthy Life Years) bei kokiu būdu juos prailginti? Tik visai neseniai tapo aišku, kodėl pradedame senti ir kas yra atsakingas už senėjimo procesą. Taip pat sužinota, ką daryti, kad žmogus kuo ilgiau išsaugotų geras fizines ir protines savybes, nesirgtų bei kuo ilgiau gyventų aktyvų socialinį gyvenimą. Pastaraisiais dešimtmečiais pagrindine mokslininkų vizija žmogaus gyvenime tapo telomerų pagalba kiek galima daugiau pailginti SGM. 

Daugiau skaitykite straipsnyje „Kas yra telomerai bei kokią įtaką jiems ir senėjimui gali daryti sveiko gyvenimo būdo korekcijos?“. Jis yra publikuojamas „Sveikatos mokymas – Patarimai“  skiltyje.

Šalies mokyklos pripažintos sveikatą stiprinančiomis ir aktyviomis mokyklomis 2019.12.12

Šių metų rudenį sulaukėme kaip niekada daug prašymų iš įvairių šalies mokyklų, kad joms būtų suteiktas sveikatą stiprinančios mokyklos arba aktyvios mokyklos statusas. Buvo ir tokių, kurios siekė iš karto dviejų statusų, nes pagal naująjį Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklos ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašą, tai daryti galima. Šia galimybe ir pasinaudojo 9 mokyklos. Iš viso prašymus pateikė 170 šalies mokyklų, iš jų 90 – dėl sveikatą stiprinančios mokyklos pripažinimo ir 80 – dėl aktyvios mokyklos pripažinimo.

2019 m. gruodžio 10 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija)  posėdis, kurio metu buvo aptarti Komisijos narių vertintų sveikatos stiprinimo programų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo ataskaitų rezultatai bei priimtos galutinės išvados. Komisija nusprendė 7 mokykloms nesuteikti aktyvios mokyklos vardo, likusių prašymus patenkinti.

img   Plačiau
Visuomenės sveikatos stiprinimo efektyvi priemonė: sveikatos raštingumo paslauga 2019.12.10

Apie visuomenės sveikatos stiprinimo svarbą ir apie sveikatos raštingumą – vieną iš esminių visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų, skaitykite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokyklos vyriausiosios specialistės dr. Viktorijos Karlienės parengtoje medžiagoje „Visuomenės sveikatos stiprinimo efektyvi priemonė: sveikatos raštingumo paslauga“. Ji yra publikuojama „Metodinė medžiaga – Visuomenės sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas savivaldybėse“  skiltyje.

Parengtas leidinys „Sveikatos mokymas: privalomojo mokymo programos (kodas A1) testo klausimai apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį sveikatai“ 2019.12.09

Šiuo leidiniu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykla tęsia publikacijų apie mokymo formas ir metodus, jų panaudojimą praktinėje sveikatos mokymo veikloje seriją. Leidinys skirtas privalomojo mokymo programos (kodas A1) dalyvių teorinių žinių patikrinimui apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį sveikatai. Leidinyje pateikti teorinių žinių testo klausimų su teisingais atsakymais pavyzdžiai, nurodyta literatūra, kuria remiantis jie sudaryti. Leidiniu galės pasinaudoti asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos specialistai, teikiantys privalomojo mokymo apie  alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį sveikatai, paslaugas.

Metodinis leidinys „Sveikatos mokymas: privalomojo mokymo programos (kodas A1) testo klausimai apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį sveikatai“ publikuojamas „Metodinė medžiaga – Sveikatos mokymas“ skiltyje.

Profesinio tobulinimo kursai „Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų didinimas“ 2019.12.09

2019 m. gruodžio mėn. 11 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykloje (Vytauto g. 87, Trakai) vyko mokami profesinio tobulinimo kursai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos raštu patvirtintą programą Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų didinimas“, kurią sudaro du moduliai. 2019 m. gruodžio 11 d. vyko profesinio tobulinimo kursai pagal programos modulį Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas“Kursų kaina vienam dalyviui 52,00 Eur.

2019 m. gruodžio 10 d. planuoti profesinio tobulinimo kursai pagal programos modulį „Visuomenės sveikatos projektų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas“ neįvykoJuos planuojama organizuoti 2020 metų sausio mėnesį! Kursų kaina vienam dalyviui 53,00  Eur.

Norintys dalyvauti profesinio tobulinimo kursų viename ar dviejuose programos moduliuose užpildytą išankstinę registracijos formą siųskite elektroniniu paštu valentina.naktiniene@smlpc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 640 44937. Bus išduoti profesinio tobulinimo kursų baigimo pažymėjimai.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros pakeitimai 2019.12.06

Lietuvoje poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra apibūdinamas kaip planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu išanalizuojami aplinką ir gyventojus veikiantys rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas ir kt.), išnagrinėjamos prevencinės priemonės, alternatyvos, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama tuomet, jeigu planuojamai ūkinei veiklai turi būti nustatytos arba patikslintos sanitarinės apsaugos zonų ribos (toliau – SAZ). Daugiau skaitykite „Aplinkos sveikata – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas“ skiltyje. 

Penktasis aukšto lygio Vandens ir sveikatos protokolo šalių pasitarimas 2019.12.03

Penktasis aukšto lygio 1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo šalių pasitarimas, kurį organizavo Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija ir Pasaulio sveikatos organizacija, bendradarbiaudamos su Serbijos Respublikos sveikatos apsaugos bei Aplinkos apsaugos ministerijomis, vyko 2019 m. lapkričio 19–21 d. Belgrade (Serbijos Respublika).

Vandens ir sveikatos protokolo šalių pasitarimai – kas trejus metus organizuojami aukšto lygio šalių susitikimai, kuriuose nagrinėjami ir Lietuvai svarbūs klausimai. Daugiau skaitykite „Aplinkos sveikata – Vandens ir sveikatos protokolas“ skiltyje.

Parengta 2019 metų aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita 2019.12.03

Aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita kasmet rengiama vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-109 „Dėl Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ .

2019 metų aplinkos ir sveikatos rodiklių ataskaita 

Konferencijos metu apdovanoti iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ dalyviai 2019.11.27

Siekdami skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2019 m. lapkričio 26 d. organizavo konferenciją „Vaikų sveikatos stiprinimas mokykloje, iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

Konferencijos dalyvius sveikino nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai. Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, Sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė.

Daugiau skaitykite „Vaikų sveikata – Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose“ skiltyje.

Parengtas klausimynas savarankiškai besimokantiems pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos temas 2019.11.22

Leidiniu „Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos (kodas H10) temos ir klausimai savarankiškai besimokantiems asmenims“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykla siekia padėti tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams (veiklos srities kodas 020), norintiems savarankiškai pasirengti žinių ir įgūdžių patikrai pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios (kodas H10) programos temas.

Temos ir klausimai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.

Leidinyje nurodyta literatūra, kuria rekomenduojama naudotis saviruošai.

 

Klausimyną rasite „Paslaugos  – Asmenų, kuriems privalomas pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ar alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai, mokymas“ skiltyje.

Pirmoji pagalba ištikus alerginei reakcijaiPirmoji pagalba ištikus alerginei reakcijai 2019.11.22
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo profesinio tobulinimo kursaiPrivalomojo higienos įgūdžių mokymo profesinio tobulinimo kursai 2019.11.22
Kvalifikacijos tobulinimo kursai specialistams siekiantiems vykdyti ir vykdantiems poveikio visuomenės sveikatai vertinimąKvalifikacijos tobulinimo kursai specialistams siekiantiems vykdyti ir vykdantiems poveikio visuomenės sveikatai vertinimą 2019.11.22
Savivaldybių atstovai  aptarė aktualius maudyklų vandens kokybės valdymo klausimusSavivaldybių atstovai aptarė aktualius maudyklų vandens kokybės valdymo klausimus 2019.11.19
Pasaulinė kelių eismo įvykių aukų atminimo diena: gyvenimas – ne automobilio detalėPasaulinė kelių eismo įvykių aukų atminimo diena: gyvenimas – ne automobilio detalė 2019.11.15
Civilizacijos liga – cukriniu diabetu – suserga vis jaunesni žmonėsCivilizacijos liga – cukriniu diabetu – suserga vis jaunesni žmonės 2019.11.11
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo aktualijos – 2019Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo aktualijos – 2019 2019.11.11
Baigėsi iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“Baigėsi iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ 2019.11.05
Seminaras „Aktualūs maudyklų vandens kokybės valdymo klausimai savivaldybėse“Seminaras „Aktualūs maudyklų vandens kokybės valdymo klausimai savivaldybėse“ 2019.11.04
Sveikatai palankaus maitinimosi svarbaSveikatai palankaus maitinimosi svarba 2019.11.04

 

 

Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
tarp
2019 metų gruodis
Pr A T K Pn Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
tarp
tarp
Naujienų prenumerata:
tarp

 

 

Kokia jūsų rizika susirgti

2 tipo diabetu?

Atlikite šį testą !

REGISTRACIJOS INSTRUKCIJA

PASLAUGŲ KAINOS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

APRAŠAS

Nerūkysiu! Kur kreiptis pagalbos?

tarp tarp

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius 
įm. k. 191347976 
tel. (8 5) 270 0107, faks. (8 5) 273 7397 
El. paštas smlpc@smlpc.lt
Svetainė www.smlpc.lt

tarp

Sveikatos mokykla 
Vytauto g. 87, LT-21105 Trakai, 
tel. (8 528) 55 893, faks. (8 528) 55 936

  

tarp
Centro steigėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos Svetainių kūrimas, seo paslaugos